Vyhľadávanie


Kontakt

KOSU - Komorný orchester slovenských učiteľov

E-mail: zmrncovazavinačgmailbodkacom

KOSU v médiách

 Krátko o KOSU v správach TV Lux  (pozri správy 7.6. 2018 od 3'36'')

TV Oravia

 

Koncert v Dolných Kočkovciach v obrazoch

 

Komorný orchester slovenských učiteľov (KOSU)

Komorný orchester slovenských učiteľov (KOSU) je orchester plný nadšených hudobníkov z celého Slovenska,
ktorý zastrešuje Ministerstvo školstva SR.
 

- Bol založený učiteľmi-nadšencami v r. 1963 a dodnes pôsobí pri Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. Za tie roky sa v ňom realizovalo prostredníctvom hudby množstvo učiteľov ZUŠ, ZŠ a orchester sprostredkoval kvalitnú hudbu na rôznych miestach Slovenska, ale aj v zahraničí.

- Samozrejme dvere do komorného orchestra majú otvorené všetci nadšenci pre sláčikovú komornú hudbu zo všetkých oblastí Slovenska.

- KOSU pracuje pod vedením p. Alžbety Ševečkovej a stretáva sa raz mesačne
na dvojdňových, prípadne trojdňových sústredeniach v mieste koncertov.

 

- Organizuje výchovné, ale aj večerné a chrámové koncerty, vernisáže
a pod. po celom Slovensku. 
 

- Zameriava sa predovšetkým na barokovú hudbu, ale v jeho repertoári nechýbajú ani skladby neskorších umeleckých období až po komornú tvorbu súčasných autorov. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás  neváhajte kontaktovať.